Projekty elektryczne

Naszą specjalnością są projekty elektryczne. Poniżej przedstawiamy listę najczęściej sporządzanych dokumentacji projektowych.

  • Projekty instalacji wewnętrznych

– w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
– w budynkach biurowych,
– w placówkach edukacyjnych, takich jak szkoły i przedszkola,
– w obiektach przemysłowych, magazynach, zakładach produkcyjnych,
– na parkingach podziemnych,
– w obiektach przemysłowych, takich jak hale produkcyjne, magazyny, fabryki, warsztaty produkcyjne

  • Projekty oświetleniowe z wykonaniem kompleksowych obliczeń i symulacji oświetleniowych

Biurom architektonicznym, projektowym oraz firmom z branży oświetleniowej produkującej asortyment rozwiązań oświetleniowych przeznaczonych dla środowisk architektonicznych, przemysłowych, handlowych oraz miejskich zapewniamy:

– wykonywanie projektów oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego wnętrz i terenów otwartych opartych na oprogramowaniu DIALUX,
– tworzenie symulacji oświetleniowych,
– identyfikację i dobór optymalnych rozwiązań projektowych,
– dobór systemu sterowania oświetleniem,
– opracowanie projektów zgodnych z najnowszymi trendami i technologiami wykorzystywanymi w technice oświetleniowej,
– wykonywanie zestawień materiałowych, kosztorysów, specyfikacji technicznych,

Dodatkowo zapewniamy możliwość przygotowania szybkiego szacunkowego zestawienia ilościowego oświetlenia dla Klientów.

Duże doświadczenie we współpracy z biurami projektowymi zaowocowało realizacją wielu projektów.

  • Projekty sieci elektrycznych zewnętrznych

– przyłącza kablowe i napowietrzne,
– linie kablowe nN i SN,
– linie napowietrzne nN i SN

  • Projekty stacji transformatorowych

– kontenerowe
– słupowe

  • Projekty oświetlenia ulicznego
  • Projekty usunięcia kolizji

 

DESIGN: INFORD.eu